XTEMOS ELEMENT

POST ELEMENT STYLE MASONRY

اتود

هرآنچه که در مورد مداد اتود باید بدانید

مداد اتود یکی از ابزارهای نوشتن است، که دارای ویژگی‌های خاصی از جمله آنکه هسته یا مغز آن از گرافیت و رنگدانه جامد می‌باشد و دارای قابلی...

ادامه مطلب

عید فطر

عید فطر

عید فطر از نظر مسلمانان روز بزرگ و از اعیاد مهم است. در این روز که مصادف با اول شوال است مسلمانان بعد از یک ماه روزه داری به یمن بندگی و طاعتی که بر درگاه خدا داشتند آن روز را جشن می‌گیرند. این روز نیز همانند سایر اعیاد اسلامی دارای  اعمالی می باشد که هر مسلمان با توجه به توان و بضع خود می تواند این فریضه‌ها را انجام دهد. در این مقاله عبادات و اعمال دینی مخصوص این روز را برای شما شرح می دهیم، اما در ابتدا نگاهی به تعریف و فلسفه فطر می اندازیم. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب

abrang jm678-12 c9

چه چیزهایی از تاریخچه و اهمیت استفاده از آبرنگ می‌دانید؟

آبرنگ گونه ای از نگارگری و رنگ آمیزی (آمیختن ‌رنگ های خشک با آب) در نقاشی است که از دوران غارنشینی تا به حال وجود دارد. اما آنچه که اهم...

ادامه مطلب

pakon jm1830 c5

هر آنچه که در مورد پاک کن و تاریخچه آن باید بدانید

پاک کن یکی از ابزارهای لوازم التحریر است که برای پاک کردن نشانه های مداد به کار می رود. پاک کن های اولیه از ماده ای به نام پلاستیک ساخت...

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

BLOG DEFAULT

هرآنچه که در مورد مداد اتود باید بدانید

مداد اتود یکی از ابزارهای نوشتن است، که دارای ویژگی‌های خاصی از جمله آنکه هسته یا مغز آن از گرافیت و رنگدانه جامد می‌باشد و دارای قابلی...

ادامه مطلب

عید فطر

عید فطر

عید فطر از نظر مسلمانان روز بزرگ و از اعیاد مهم است. در این روز که مصادف با اول شوال است مسلمانان بعد از یک ماه روزه داری به یمن بندگی و طاعتی که بر درگاه خدا داشتند آن روز را جشن می‌گیرند. این روز نیز همانند سایر اعیاد اسلامی دارای  اعمالی می باشد که هر مسلمان با توجه به توان و بضع خود می تواند این فریضه‌ها را انجام دهد. در این مقاله عبادات و اعمال دینی مخصوص این روز را برای شما شرح می دهیم، اما در ابتدا نگاهی به تعریف و فلسفه فطر می اندازیم. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب

چه چیزهایی از تاریخچه و اهمیت استفاده از آبرنگ می‌دانید؟

آبرنگ گونه ای از نگارگری و رنگ آمیزی (آمیختن ‌رنگ های خشک با آب) در نقاشی است که از دوران غارنشینی تا به حال وجود دارد. اما آنچه که اهم...

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

BLOG WITH SMALL IMAGES

هرآنچه که در مورد مداد اتود باید بدانید

مداد اتود یکی از ابزارهای نوشتن است، که دارای ویژگی‌های خاصی از جمله آنکه هسته یا مغز آن از گرافیت و رنگدانه جامد می‌باشد و دارای قابلی...

ادامه مطلب

عید فطر

عید فطر

عید فطر از نظر مسلمانان روز بزرگ و از اعیاد مهم است. در این روز که مصادف با اول شوال است مسلمانان بعد از یک ماه روزه داری به یمن بندگی و طاعتی که بر درگاه خدا داشتند آن روز را جشن می‌گیرند. این روز نیز همانند سایر اعیاد اسلامی دارای  اعمالی می باشد که هر مسلمان با توجه به توان و بضع خود می تواند این فریضه‌ها را انجام دهد. در این مقاله عبادات و اعمال دینی مخصوص این روز را برای شما شرح می دهیم، اما در ابتدا نگاهی به تعریف و فلسفه فطر می اندازیم. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب

چه چیزهایی از تاریخچه و اهمیت استفاده از آبرنگ می‌دانید؟

آبرنگ گونه ای از نگارگری و رنگ آمیزی (آمیختن ‌رنگ های خشک با آب) در نقاشی است که از دوران غارنشینی تا به حال وجود دارد. اما آنچه که اهم...

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

BLOG CHESS

هرآنچه که در مورد مداد اتود باید بدانید

مداد اتود یکی از ابزارهای نوشتن است، که دارای ویژگی‌های خاصی از جمله آنکه هسته یا مغز آن از گرافیت و رنگدانه جامد می‌باشد و دارای قابلی...

ادامه مطلب

عید فطر

عید فطر

عید فطر از نظر مسلمانان روز بزرگ و از اعیاد مهم است. در این روز که مصادف با اول شوال است مسلمانان بعد از یک ماه روزه داری به یمن بندگی و طاعتی که بر درگاه خدا داشتند آن روز را جشن می‌گیرند. این روز نیز همانند سایر اعیاد اسلامی دارای  اعمالی می باشد که هر مسلمان با توجه به توان و بضع خود می تواند این فریضه‌ها را انجام دهد. در این مقاله عبادات و اعمال دینی مخصوص این روز را برای شما شرح می دهیم، اما در ابتدا نگاهی به تعریف و فلسفه فطر می اندازیم. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب

چه چیزهایی از تاریخچه و اهمیت استفاده از آبرنگ می‌دانید؟

آبرنگ گونه ای از نگارگری و رنگ آمیزی (آمیختن ‌رنگ های خشک با آب) در نقاشی است که از دوران غارنشینی تا به حال وجود دارد. اما آنچه که اهم...

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

BLOG ALTERNATIVE

لوازم التحریر

هرآنچه که در مورد مداد اتود باید بدانید

مداد اتود یکی از ابزارهای نوشتن است، که دارای ویژگی‌های خاصی از جمله آنکه هسته یا مغز آن از گرافیت و رنگدانه جامد می‌باشد و دارای قابلی...

ادامه مطلب

مناسبت‌ها

عید فطر

عید فطر

عید فطر از نظر مسلمانان روز بزرگ و از اعیاد مهم است. در این روز که مصادف با اول شوال است مسلمانان بعد از یک ماه روزه داری به یمن بندگی و طاعتی که بر درگاه خدا داشتند آن روز را جشن می‌گیرند. این روز نیز همانند سایر اعیاد اسلامی دارای  اعمالی می باشد که هر مسلمان با توجه به توان و بضع خود می تواند این فریضه‌ها را انجام دهد. در این مقاله عبادات و اعمال دینی مخصوص این روز را برای شما شرح می دهیم، اما در ابتدا نگاهی به تعریف و فلسفه فطر می اندازیم. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب

لوازم التحریر

چه چیزهایی از تاریخچه و اهمیت استفاده از آبرنگ می‌دانید؟

آبرنگ گونه ای از نگارگری و رنگ آمیزی (آمیختن ‌رنگ های خشک با آب) در نقاشی است که از دوران غارنشینی تا به حال وجود دارد. اما آنچه که اهم...

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

CAROUSEL OF POSTS