هوش مصنوعی گوگل

دنیا به سرعت در حال تغییر است و استفاده از هوش مصنوعی در شرکت ها و زندگی روزمره ما در حال گسترش است.هوش مصنوعی، با استفاده از الگوریتم های پیشرفته بادگیری ماشین، می تواند ارتباط داده ها را به خوبی تشخیص داده و برای مسائل پیچیده راه حل های بهینه ارائه دهد. به همین جهت شرکت های تجاری هر روز علاقه بیشتری نسبت به استفاده از هوش مصنوعی پیدا می کنند.

گوگل به عنوان یکی از شرکت های پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی، در بخش های مختلف موتور جستجوی خود از این الگوریتم ها استفاده می کنند و تا کنون اختراعات زیادی را در این زمینه به نام خود ثبت کرده است.


به عنوان مثال گوگل مقدار مناسب برای چگالی کلمات کلیدی را از طریق الگوریتم های به خصوص شناسایی می کند.این الگوریت ها با بررسی میزان کلیدی در داخل متن و مقایسه تعداد تکرار این کلمه با سایر متون مرتبط، مقدار مناسب و طبیعی تکرار یک کلمه کلیدی در محتوا را تشخیص می دهند و در صورتی که کاربر بخواهد بیش از یک کلمه کلیدی در صفحه تکرار کند، این موضوع را شناسایی می کنند .

از سوی دیگر گوگل الگوریتم های برای شناسایی سایت های فریب آمیز دارد، مانند الگوریتم گاندا، پنگوئن و گورخر که با استفاده از سیستم هاس فازی طراحی شده اند.


در واقع زمانی که شما به کسی عنوان می کنید هوا سرد است، منظور شما از سرد بودن هوا شامل بازه ای از اعداد است و تعریف سردی هوا از نگاه شما ممکن است عددی بین 10 تا 15 درجه سانتی گراد باشد، اما تعریف سردی سردی هوا از دید شخص دیگری ممکن است عددی بین 15 تا 20 درجه سانتی گراد باشد.


الگوریتم های فازی گوگل با هدف مقابله با سایت های که اقدامات فریب آمیز انجام می دهند وارد عمل می شوند و سایت های اینترنتی را به مجموعه های مختلف نسبت می دهند و بر اساس این می توانند میزان فریب امیز بودن سایت ها را تشخیص دهند.

این موضوع باعث می شود که نگاه گوگل نسبت به سایت های انترنتی از حالت صفر و یک ( که سایت ها را اسپم یا غیر اسپم تشخیص می دهد) خارج شده و با استفاده از اعداد فازی میزان اسپم بودن هر سایت از نطر محتوا، لینک و … مشخص می شود.