قوانین سفارش

  1. سفارشهای ارسالی توسط پیک فقط مخصوص مناطق 22 گانه تهران امکان پذیر است .

  2. هزینه پیک محاسبه شده جهت یک موتور می باشد . در صورتی که سبد کالای شما بیشتر از یک موتور سیکلت شود هزینه ارسالی نسبت به محموله اضافه میگردد . در این صورت از پشتیبانی فروشگاه با شما تماس پرفته و هماهنگی لازم صورت میگیرد .

  3. جهت ارسال به شهرستان ها هزینه ارسال بر اساس کالای قابل ارسال توسط پست می باشد . در صورت بزرگ بودن محموله ارسالی برای شهرستان قبل از ارسال پشتیبانی فروشگاه با شما تماس گرفته میشود و هماهنگی لازم صورت میگیرد .