فروش عمده لوازم تحریر

در باب مدیریت زمان و اهمیت جلوگیری از هدر رفتن آن مقالات بسیار زیادی نوشته شده است. اما در ادامه هفت توصیه مطرح می شود که با بهره گیری از آن ها می تونید از به تعویق افتادن کارها جلوگیری کنید :

خود را بشناسید و انتظارات واقع بینانه از خود داشته باشید

داشتن هدف روشن و تعریف هدف روشن و تعریف شده. قب